Kancelaria

Kancelaria Notarialna notariusza Jakuba Królaka istnieje od sierpnia 2016 roku, jest kontynuacją działającej od 1994 roku Kancelarii Notarialnej notariusza Jana Królaka. W Kancelarii pracuje zespół młodych, jednocześnie doświadczonych i wykształconych prawników.

Jan Krolak

Notariusz Jan Królak był pracodawcą, patronem oraz nauczycielem całego obecnego zespołu Kancelarii Notarialnej. Przekazał wszystkim pracownikom ogromną wiedzę i doświadczenie, jakie sam zgromadził podczas wieloletniej praktyki, pełniąc przez 10 lat funkcję Sędziego Sądu Rejonowego, a przez kolejne 6 lat będąc radcą prawnym. Kancelarię Notarialną w Ostrowie Wielkopolskim prowadził przez 22 dwa lata, a swój urząd pełnił do ostatnich dni życia. Zmarł 13 lipca 2016 roku.

Nasz zespół

  • Jakub Królak


    Jest młodym i jednocześnie doświadczonym notariuszem. Od 2004 roku pracował, jako sekretarz w Kancelarii Notarialnej Jana Królaka, po zakończeniu studiów na Uniwersytecie Wrocławskim kontynuował tam pracę jako aplikant notarialny, a następnie jako zastępca notarialny. W trakcie aplikacji w Łódzkiej Izbie Notarialnej pracował w renomowanych Kancelariach Notarialnych: notariusza Janusza Kozłowskiego (dwukrotny Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi) oraz notariusza Radosława Kanieckiego (dwukrotny Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi). W czerwcu 2016 roku został powołany na stanowisko notariusza, a w sierpniu 2016 roku rozpoczął prowadzenie Kancelarii Notarialnej w Ostrowie Wielkopolskim

  • Daniel Walczak


    Zatrudniony był od 1998 roku w Kancelarii Notarialnej Jana Królaka i jest najbardziej doświadczonym pracownikiem obecnego zespołu. Po ukończeniu prawa obronił pracę magisterską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  • Karolina Giwerska


    W roku 2011 została absolwentką Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W 2012 roku podjęła pracę w Kancelarii Notarialnej Jana Królaka, posiadając już czteroletnie doświadczenie zdobyte w innej Kancelarii.